Info Aanvraag

• BCP – BedrijfscontinuiteitsPlan:

Er zijn vele potentiele bedreigingen die uw bedrijf kunnen ontwrichten. Een BCP bereidt uw organisatie voor tegen de impact van incidenten, schades en rampen met als doel te overleven als bedrijf. Het zal financiële verliezen beperken en uw bedrijf, activa en merk reputatie beschermen. Wat ook de oorzaak is, de kans op herstel is veel groter voor bedrijven die hun antwoord op voorhand klaar hebben.

• Bedrijfscontinuïteit Management:

i. Risico & Business Impact Analyse

1. Identificatie van gevaren en evaluatie van hun potentiële impact. Deze kunnen gaan van brand en explosie over hard disk crashes tot regionale overstromingen.
2. Impacts beschouwd omvatten niet alleen totaalschades maar ook schades aan delen van faciliteiten, falen van nutsvoorzieningen, data verlies, verlies van
    kritische leveranciers, enz….

ii. Strategie & Implementatie

1. Duidelijke strategie geïntegreerd in een pragmatisch plan zorgt er voor dat die acties ondernomen worden nodig om incidenten en schades succesvol te
    overkomen.
2. Alternatieven voor het vervullen van kritieke bedrijfsfuncties worden geïdentificeerd evenals het beleid nodig voor het minimaliseren van de tijd en kosten van
    het herstel.

iii. Kwaliteitsprogramma, Oefeningen & Tests

1. Ieder plan, ook uw BCP, dient regelmatig getest te worden om zeker te zijn dat het werkbaar is en aangepast aan de noden van uw organisatie.
2. Onze BCP worden ontworpen naar internationale standaarden zoals de ISO 22301 en NFPA 1600.

• Voordelen van Bedrijfscontinuïteit:

i. Biedt uw klanten meer vertrouwen en zekerheid dat u in staat bent de continuïteit van uw activiteiten met succes te verzekeren in geval van incidenten en schades.
ii. Levert financiële voordelen op wanneer zwakke punten binnen de organisatie worden geëlimineerd en het kan helpen verzekeringspremies te verlagen.
iii. Beschermt cashflow en winstgevendheid door het in staat stellen van voortdurende levering van belangrijke producten en diensten.
iv. Beschermt merkreputatie en imago tijdens en na de periode van ontwrichting.

• Trouwens / “By the way” …

i. Wist u dat er bewijzen zijn die aantonen dat organisaties niet genoeg investeren in BedrijfsContinuïteit?
   Bijvoorbeeld, 40% van de bedrijven getroffen door brand dient de deuren te sluiten.Voorbereid zijn, heeft dus wel degelijk nut.
ii. Kwaliteit en Bedrijfscontinuïteit? Kan men echt beweren diensten te verlenen van de hoogste kwaliteit
    zonder over een programma te beschikken dat de continuïteit van die dienstverlening kan verzekeren in geval van incident of schade?
iii. Is uw (kritische) leverancier of dienstverlener voorbereid op incidenten of schades zodat uw organisatie daar niet onder zal lijden?