Info Aanvraag

Industrial Firei. Risicoanalyses voor Industrie & Dienstensector

1. Onafhankelijke audits brandveiligheid & algemene schadepreventie

a. Wij houden uw bedrijf tegen het licht qua veiligheid
b. Laten u weten waar u staat & geven verbeteringsmaatregelen aan

2. Identificatie, Analyse & Reductie van alle mogelijke risico’s
3. Constructie: gebruikte materialen, brandweerstand, -muren, -deuren, -kleppen, ….
4. Speciale gevaren specifiek aan activiteit: Vb. IT-lokalen, spuitcabine, brandbare vloeistoffen,
    diepvriesopslag, stofexplosie, …
5. Normale gevaren: elektrische systemen, ketels, HVAC, compressoren, ….
6. Brandbestrijding: sprinklers, branddetectie, handblussers, haspels, hydranten, gasblussing, brandpompen, interne brandbestrijdingsdienst, …
7. Inbraakbeveiliging: alarmsystemen, bewaking, fysieke beveiliging, …
8. Preventiebeleid:

a. Evacuatieplannen, noodplannen, interventiedossiers, …
b. Interne controleprogramma’s, vuurvergunning, controle aannemers, rookverbod, ..
c. Opleiding werknemers, onderhoudsprogramma’s, orde & netheid, …

9. Bedrijfsonderbreking Risico: kritische machines & installaties, data, personeel, goederen & stock, afhankelijkheid van leverancier(s), klanten, binnen groep, ….
10. Natuurlijke gevaren: overstroming, stormschade, ….
11. Preventiemaatregelen
12. Scoring: overzicht risico’s (zonder & met verbeteringsmaatregelen)

ii. Project Management:

1. Projecten ivm brandveiligheid, beveiliging, preventie: specificaties & lastenboeken voor installatie brandveiligheidssystemProject Managementen
    (sprinklers, brandpompen,branddetectie, gasblussing, …)
2. Evaluatie, begeleiding en management van installatieprojecten.
3. Implementatie Aanbevelingen Verzekeraars: naar aanleiding van hun inspecties vaardigen verzekeraars vaak aanbevelingen
    uit die dienen uitgevoerd te worden. Wij kunnen assisteren met een correcte en efficiënte uitvoering hiervan.